Gofal mewn Galar Gogledd Cymru | Cruse Bereavement Care

Helpline:
0808 808 1677

Croeso i Cruse Gogledd Cymru. Fel ardal rydym yn cynnig cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i blant ac oedolion pan fydd rhywun yn marw. Mae'r gefnogaeth ar gael mewn nifer o ffyrdd:

  • Cefnogaeth wyneb i wyneb drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill yn cynnwys BSL
  • Cyngor mewn argyfwng
  • Gwybodaeth a chefnogaeth cyn - galar
  • Gwasanaeth plant a phobl ifainc
  • Cyrsiau a Hyfforddiant
  • Grwpiau Cefnogaeth Gymdeithasol
  • Ystod eang o ddeunyddiau i gefnogi rhai sy'n galaru
  • I gael gwasanaeth wyneb i wyneb fe fydd rhaid i chi lenwi ffurflen cyfeirio. Edrychwch ar dudalen Referrals.

I drafod pethau gyda gwirfoddolwr Cruse ffoniwch linell gymorth genedlaethol Cruse ar 0808 808 1677 (Saesneg).

Mae'r llinell gymorth yn agored o ddydd Llun - Gwener 9.30am-5pm (heblaw am wyliau banc) gydag oriau estynedig ar ddyddiau Mawrth, Mercher ac Iau hyd at 8pm.

Mae gwefan Cruse yn cael ei ddatblygu ac ymddiheurwn nad yw popeth yn Gymraeg ar hyn o bryd.

cruse.org.uk/cymru