Gofal mewn Galar Cruse | Cruse Bereavement Care

Helpline:
0808 808 1677

Mae Cruse yn elusen genedlaethol sy'n darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun sy'n agos atynt yn marw.

Rydym hefyd yn gweithio i wella'r gofal y mae cymdeithas yn ei roi i bobl mewn profedigaeth.

Darperir gwasanaethau Cruse gan wirfoddolwyr ymroddedig a medrus mewn cymunedau lleol sy'n cefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion trwy alar.

Mae Cruse yn cynnig ystod o wasanaethau, yn cynnwys cymorth wyneb yn wyneb ac mewn grwpiau, yn ogystal â chymorth dros y ffôn ac e-bost.

Cysylltwch â'ch gwasanaeth lleol i weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Gwybodaeth iaith Gymraeg